DOMUS – Neziskový fond pre záchranu bývania rodín

Tento neziskový fond pomáha rodinám, ktoré sa dostali do finančných problémov a potrebujú akútnu podporu ohľadom bývania, inak deti musia byť umiestnené do centra pre deti a rodiny (býv. detského domova).

V roku 2022 sa nám vďaka tomuto neziskovému fondu podarilo zabrániť vyňatiu 15 detí a 5 detí sa vďaka podpore vrátilo späť k svojim rodičom.

Ak vám rodiny v núdzi nie sú ľahostajné, máte možnosť pridať sa do neziskového fondu pre záchranu rodín aj vy a pomôcť tak mnohým deťom, aby zostali doma so svojimi rodičmi.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.